Spalničky – kdy jste imunní vůči onemocnění? Nerozumíte laboratornímu nálezu?

jsou vysoce infekční , proti kterému neexistuje specifická léčba, lze se však proti němu účinně chránit . Zhodnocením 3 371 vědeckých článků bylo prokázáno, že proti spalničkám je bezpečná, a že účinnost vakcíny v onemocnění je minimálně 95 %. Neprokázala se asociace mezi MMR vakcínou a , , leukémií, ani demyelinizačním postižením.

Souhrn aktuálních poznatků v prevenci onemocnění spalničkami v kontextu současné situace v ČR je k dispozici ke stažení jako dokument v PDF formátu.

Chcete-li zjistit svůj imunitní stav, konkrétně vnímavost k nákaze spalničkami, využijte spádových ( či ) laboratoří, které tato vyšetření rutinně provádějí.

Více v kategorii Očkování dospělých

Články na NZIP

Doporučené zdroje

  • Fakta a mýty v očkování – spalničky

    Všeobecně rozšířeným omylem je, že spalničky jsou zcela neškodné onemocnění. Dále se někteří lidé dokonce domnívají, že stávající zdravotnický systém v rozvinutých zemích má k dispozici dostatek prostředků na to, aby mohl poskytnout dobrou péči v případě, že někdo spalničkami onemocní. Tato mylná představa má pravděpodobně svůj původ v úspěšnosti očkování proti spalničkám, protože mnozí lidé se nikdy nesetkali s nikým, kdo onemocněl spalničkami, a nevědí, jak závažný průběh může toto onemocnění mít. 

    Přejít na externí zdroj
  • Očkování HIV pozitivních osob

    Pro očkování správně léčených HIV pozitivních osob platí stejná pravidla jako pro očkování ostatních osob. Doporučuje se zejména očkování proti hepatitidě A+B a proti papilomavirovým infekcím. V případě cestování a potřeby aplikace živých vakcín je důležitá spolupráce s lékařem příslušného HIV centra a znalost aktuálního zdravotního stavu.Zdroj: Chmelař J, Chlíbek R, Kosina P, Boštík P. Očkování pacientů s infekcí HIV. Vakcinologie 2018; 12(3): 99–102.

    Přejít na externí zdroj