Afty

Co jsou afty, jak vypadají, kde se tvoří a proč vznikají? Komu se nejčastěji dělají a je možný přenos z člověka na člověka? Lze předejít těmto nepříjemným vřídkům a jaké jsou možnosti léčby? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají aftů, naleznete v uvedených příspěvcích.

Pokračujte na původní zdroj

Afty

Více v kategorii Ústa a zuby

Články na NZIP

 • Péče o pacienta s demencí – podpora nemocného v rozhodování

  Je velmi důležité podporovat člověka s demencí v tom, aby činil vlastní rozhodnutí. Stejně jako všichni ostatní mají i lidé s demencí právo podílet se na rozhodnutích, která se týkají jejich života. S postupujícím onemocněním se však rozhodování může stávat obtížným, což někdy vede k tomu, že veškerá rozhodnutí za nemocného převezmou příbuzní. Dokud je to možné, měl by nemocný rozhodovat samostatně, i když časem třeba jen v dílčích záležitostech. 

 • Duševní trauma: co to je?

  Pojem trauma se v posledních desetiletích používá stále častěji, i když v různých souvislostech. V odborné terminologii se tento výraz používá pro akutní těžké zranění (např. polytrauma po těžké dopravní nehodě) a pro psychicky výjimečné situace („psychotrauma“) vyvolané událostmi, které postiženého člověka zasáhnou (např. násilný čin, válka nebo katastrofa) a které představují ohrožení života nebo fyzické integrity postiženého člověka nebo jeho blízkých.

 • Péče o pacienta s demencí – praktické rady pro komunikaci s nemocným

  Komunikace s nemocným bývá v důsledku postupující demence často obtížná, ale pro dobré zvládnutí péče je důležité se ji naučit. Nemocný vám lépe porozumí, když budete mluvit jednoduše, srozumitelně a budete se snažit reagovat citlivě a empaticky. Díky správné komunikaci také neztratíte blízkost s nemocným člověkem. Nejde jen o slovní vyjadřování, stejně důležité mohou být i pohledy, tón hlasu nebo gesta.

 • Péče o pacienta s demencí – komunikace s důstojností

  Nemusíte vždy porozumět tomu, co vám člověk s demencí říká. Jeho komunikační dovednosti mohou být totiž v důsledku demence narušené a jazyk, který používá, pro vás časem přestane být srozumitelný. Je však důležité brát nemocného vážně, přistupovat k němu s respektem a úctou a nemluvit o něm s jiným člověkem v jeho přítomnosti.

Doporučené zdroje

 • Parodontitida

  Zdroje věnované popisu, příčině, příznakům, diagnostice a léčbě parodontitidy (hovorově „parodontózy“).. Dozvíte se, co obsahuje zubní plak, proč se tvoří zubní kámen a jakým způsobem správně provádět zubní hygienu a také, jak často by se mělo chodit na preventivní prohlídky k zubnímu lékaři a co vás čeká při návštěvě dentální hygieny.

  Přejít na externí zdroj