ADHD

Zdroje věnované příčinám, projevům, a léčbě . Díky příspěvkům se můžete dozvědět, jaká diagnóza se skrývá pod zkratkou ADHD, koho nejčastěji postihuje a které návyky a techniky pomohou zmírnit projevy této poruchy.

Pokračujte na původní zdroj

ADHD

Více v kategorii ADHD

Články na NZIP

 • Závislost na lécích: co to je?

  Léky jsou prvotně vytvořeny proto, aby lidem pomáhaly. Jejich výrobu, distribuci a nakládání s nimi upravuje zákon o léčivech [1]. Přípravky, jejichž užívání je povolené, jsou označovány jako legální drogy. Bohužel i léky povolené jsou často užívány ve větším než nutném množství nebo jsou zneužívány k jinému účelu než léčbě. V tom případě je jejich užívání nezákonné.

 • ADHD u dospělých

  Přibližně dvě třetiny dětí s ADHD se s touto poruchou potýkají i v dospělosti. Diagnostická kritéria, která se používají v dětství, však pro dospělé neposkytují příliš užitečné opěrné body. Dospělí s ADHD musejí v každodenním životě bojovat často s problémy, například v práci, v řízení domácnosti nebo vlastních financí. Jejich sociální interakce jsou obvykle plné konfliktů. Včasná diagnostika a léčba v dětském věku může přispět k bezproblémovému životu v dospělosti.

 • ADHD u dětí: příčiny a diagnóza

  Mechanismus vzniku ADHD zatím nebyl plně objasněn. Odborníci předpokládají, že se na něm podílí mj. chybná regulace metabolismu dopaminu, serotoninu, popř. noradrenalinu (viz článek Neurotransmitery: poslové uvnitř mozku). Významnou roli zřejmě hrají i genetické předpoklady. Diskutuje se i o možném vlivu nedostatku kyslíku při porodu a také o rizikových faktorech, kterým bylo vystaveno dítě ještě v prenatálním období (tzn. v děloze matky), např. různé infekce. Na vzniku ADHD se možná podílí i předčasný porod, nadměrná konzumace peprmintu během těhotenství či užívání drog nebo tabáku. ADHD může být negativně ovlivněna i nedůslednou výchovou.

 • ADHD u dětí: léčba

  Terapie ADHD stojí na několika pilířích, které se vzájemně doplňují. Důležitou roli hraje osvěta, zapojení rodiny a sociálního prostředí (školy, školky). Jedním z nejdůležitějších terapeutických opatření je právě důkladné poučení rodičů a dalších, kteří se o děti s ADHD starají.