Addisonova choroba

Zdroje věnované popisu, příčinám, projevům, a léčbě . Získáte základní informace o a jejich kůře, jejichž špatná funkce s Addisonovou chorobou souvisí. Dozvíte se také, jakým způsobem se projevuje addisonská krize, která vyžaduje okamžitý zásah lékaře.

Pokračujte na původní zdroj

Addisonova choroba

Více v kategorii Metabolismus, hormony obecně

Články na NZIP

  • Novorozenecký screening

    Novorozenecký screening je aktivní a celoplošné (celostátní) vyhledávání chorob v jejich časném, preklinickém stadiu tak, aby se tyto choroby diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit dítěti nevratné poškození zdraví. Je založen na analýze suché kapky krve na filtračním papírku, tzv. novorozenecké screeningové kartičce. Krev se odebírá za definovaných podmínek všem novorozencům narozeným na území České republiky.

  • Alzheimerova choroba

    Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, neboť tvoří přibližně dvě třetiny (cca 60 až 80 %) případů. Riziko vzniku Alzheimerovy choroby se zvyšuje s věkem. Obecně se každých pět let po 60. roce věku počet postižených v dané věkové skupině zdvojnásobí. Ve výskytu demence jsou v rámci stejné věkové skupiny jen velmi malé rozdíly mezi pohlavími. Celkově je však postiženo více žen než mužů, zvláště pak po 85. roce věku, a to z důvodu vyšší průměrné délky života u žen.

Doporučené zdroje