Národní program boje proti AIDS

Stránky Národního programu boje proti v ČR jsou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku HIV/AIDS (pracovníci ve zdravotnictví, školství, politici, žurnalisté, zástupci neziskových organizací, pozitivní, široká veřejnost a další). Najdete zde informace o aktualitách z domova i ze světa, připravovaných akcích a zajímavosti s důrazem na .

Pokračujte na původní zdroj

Národní program boje proti AIDS

Více v kategorii HIV

Články na NZIP

 • HIV centra

  HIV

  HIV centra jsou vysoce specializovaná pracoviště, poskytující komplexní zdravotní služby HIV pozitivním osobám.

 • Epidemiologická surveillance HIV infekce

  HIV

  Systematický sběr a analýza epidemiologických dat o výskytu a šíření infekce HIV v populaci, prováděný na základě zákonného zmocnění Národní referenční laboratoří pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu je podkladem pro plánování provádění a monitorování účinnosti preventivních aktivit v oblasti HIV/AIDS.

Doporučené zdroje

 • HIV/AIDS

  HIV

  Zdroje věnované prevenci, způsobu nákazy, příznakům, stadiím, diagnostice a léčbě HIV infekce, včetně klinicky rozvinutého stadia – AIDS.

  Přejít na externí zdroj
 • Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

  HIV

  Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako pomoc a podpora HIV pozitivním lidem. Provozuje sociálně-azylové centrum Dům světla, kde nabízí bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. Organizace realizuje AIDS poradny, bezplatné anonymní testování na protilátky HIV v Praze, Ostravě, Olomouci, Teplicích a mobilní poradně v sanitním voze a také nonstop telefonní poradenskou linku pro oblast prevence HIV/AIDS a další podpůrné a preventivní aktivity. Zabývá se také právní pomocí v případech diskriminace HIV pozitivních osob a snižováním společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.

  Přejít na externí zdroj