Pravda o drogách: Řekni NE drogám, řekni ANO životu

Spolek „Řekni NE , řekni ANO životu“ působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou již od roku 1993. Spolek se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena v oblasti zneužívání drog.

Spolek úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté. V České republice se spolek zabývá pouze primární prevencí (specifickou i ).

Více v kategorii Nelegální návykové látky