Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) pro očkování proti sezónní chřipce

V České republice probíhá proti sezónní jako nepovinné, dobrovolné očkování. Národní imunizační komise (NIKO) doporučuje očkování zvláště:

 • osobám starším 65 let,
 • osobám s , u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich ,
 • osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu po onemocnění chřipkou,
 • těhotným ženám v kterékoli fázi těhotenství i ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,
 • zdravotníkům a sociálním pracovníkům,
 • zaměstnancům pošt, obchodů, služeb, pracovníkům ve školství, dopravě apod.

Více v kategorii Očkování (vakcinace)

Články na NZIP

 • Chřipka: základní informace

  Chřipka je časté virové onemocnění dýchacího systému, které v zimních měsících způsobuje každoroční epidemie. Jedná se o relativně závažnou infekci, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionů obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí.

 • Očkování těhotných proti chřipce

  Lékařská doporučení týkající se očkování proti sezónní chřipce považují těhotné ženy za nejvýznamnější skupinu. Důvodem je vysoká pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění, jímž jsou ohroženy zejména těhotné ve 3. trimestru a nejmenší děti do 6 měsíců věku.

 • Doporučená očkování pro zdravotníky

  Kromě zvláštních očkování, která jsou stanovena legislativou, existuje řada doporučených očkování, jejichž aplikace u zdravotnických pracovníků by měla být zvážena podle aktuální epidemiologické situace. Jedná se zejména o očkování proti infekčním onemocněním, které lze přenést na vnímavé pacienty, například tedy o chřipku, spalničky, příušnice, zarděnky, hepatitidu A, pertusi (černý kašel) nebo plané neštovice.

 • Chřipka: prevence

  Chřipkou se může nakazit každý. Výskyt komplikací i jejich závažnost se však mohou individuálně velmi lišit. Pro některé pacienty představuje chřipka obzvláště velké riziko. Patří mezi ně například lidé s různými chronickými onemocněními, starší lidé nebo lidé, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce v důsledku nějaké méně obvyklé životní situace (např. po operaci).

Doporučené zdroje

 • Národní imunizační komise (NIKO)

  Národní imunizační komise (NIKO) je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR). Tvoří ji zástupci MZ ČR a zástupci odborných lékařských společností. V rámci NIKO je zřízena Expertní pracovní skupina (EPS). Hlavním posláním EPS NIKO je příprava odborných doporučení pro NIKO za účelem stanovení optimální strategie vakcinační politiky v České republice, která má směřovat ke snížení nemocnosti infekcemi, jimž lze pomocí dostupných vakcín předcházet.

  Přejít na externí zdroj
 • Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

  Česká vakcinologická společnost je odbornou lékařskou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na svých webových stránkách informuje odborníky i laickou veřejnost o praktických záležitostech v oblasti očkování. V sekci pro veřejnost je mj. uveden abecední seznam dostupných vakcín, včetně jejich příbalových letáků (tzv. souhrn údajů o přípravku).

  Přejít na externí zdroj
 • Národní strategie očkování proti černému kašli (pertusi)

  Výskyt černého kašle (pertuse) od počátku 90. let 20. století v České republice stoupá. V období dospívání a dospělosti je pozorována zvýšená úmrtnost. Dospělí jsou možným zdrojem onemocnění pro novorozence a neočkované děti. Vzhledem k současné epidemiologické situaci Národní imunizační komise (NIKO) doporučuje v podmínkách ČR minimálně jednou v dospělosti aplikaci posilující dávky proti pertusi, jako součást kombinované vakcíny proti diftérii, tetanu a pertusi, obsahující nízkou dávku antigenu všem obyvatelům ve věku do 65 let.

  Přejít na externí zdroj