Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

Meningokoková onemocnění patří mezi závažná přenosná infekční onemocnění, která jsou vyvolána Neiserria meningitidis. Doporučení České vakcinologické společnosti z 15. ledna 2018 je dostupné v české i v anglické verzi.

Více v kategorii Infekční nemoci