Fakta a mýty v očkování – spalničky

Všeobecně rozšířeným omylem je, že jsou zcela neškodné onemocnění. Dále se někteří lidé dokonce domnívají, že stávající zdravotnický systém v rozvinutých zemích má k dispozici dostatek prostředků na to, aby mohl poskytnout dobrou péči v případě, že někdo spalničkami onemocní. Tato mylná představa má pravděpodobně svůj původ v úspěšnosti proti spalničkám, protože mnozí lidé se nikdy nesetkali s nikým, kdo onemocněl spalničkami, a nevědí, jak závažný průběh může toto onemocnění mít. 

Pokračujte na původní zdroj

Fakta a mýty v očkování – spalničky

Články na NZIP

 • Očkovací kalendář pro děti

  Dětský očkovací kalendář uvádí jednoduchý a stručný přehled povinného i nepovinného hrazeného očkování dětí v ČR. Přehledná tabulka uvádí různé typy vakcinací, i počty dávek, které je třeba aplikovat, aby očkované dítě bylo chráněno proti nákaze. V očkovacím kalendáři jsou uvedena hrazená očkování dle platné legislativy a doporučená očkování podle aktuálních poznatků.

 • Spalničky

  Spalničky se vyskytují na celém světě a patří k nejnakažlivějším infekčním onemocněním. Nejčastěji se projevují horečkou, zánětem spojivek a vyrážkou. Nebezpečnou komplikací je zápal plic a postižení centrálního nervového systému.

 • Kolektivní imunita

  Očkování má dvě základní funkce – individuální a kolektivní. Na individuální úrovni chráníme před infekcí přímo očkovaného člověka. Pokud je očkováním chráněna většina jedinců v populaci (u některých nemocí je zapotřebí až minimálně 95 %), je šíření původců nemocí velmi omezeno a nemohou vznikat rozsáhlé epidemie. Onemocněním proto nejsou ohroženy ani osoby, které nemohou být z různých důvodů očkovány (například věk, zdravotní stav, chronická onemocnění, poruchy imunity). Kolektivní imunita je stav aktivní imunity (přirozené a aktivně získané) v populaci, obvykle se vyjadřuje jako procento imunních osob v dané populaci. Kolektivní imunita se týká infekčních nemocí přenosných z člověka na člověka.

Doporučené zdroje

 • Spalničky – kdy jste imunní vůči onemocnění? Nerozumíte laboratornímu nálezu?

  Spalničky jsou vysoce infekční virové onemocnění, proti kterému neexistuje specifická léčba, lze se však proti němu účinně chránit očkováním. Zhodnocením 3 371 vědeckých článků bylo prokázáno, že vakcína proti spalničkám je bezpečná, a že účinnost vakcíny v prevenci onemocnění je minimálně 95 %. Neprokázala se asociace mezi MMR vakcínou a autismem, astmatem, leukémií, Crohnovou chorobou ani demyelinizačním postižením.Souhrn aktuálních poznatků v prevenci onemocnění spalničkami v kontextu současné epidemiologické situace v ČR je k dispozici ke stažení jako dokument v PDF formátu.Chcete-li zjistit svůj imunitní stav, konkrétně vnímavost k nákaze spalničkami, využijte spádových (imunologických či mikrobiologických) laboratoří, které tato vyšetření rutinně provádějí.

  Přejít na externí zdroj