Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

mají nezastupitelný význam pro úspěšné otěhotnění, pro vývoj plodu i pozdější vývoj dítěte. Neléčená onemocnění v mohou mít negativní dopady jak na průběh těhotenství, tak na vývoj dítěte. Myšlenkou programu je časné odhalení u těhotných žen, a to změřením hladiny hormonů štítné žlázy a v , nejpozději do ukončeného 13. gestačního týdne těhotenství. V případě zjištění rizikových hodnot, bude těhotná žena odeslána k došetření na a následně zváženo zahájení léčby.

Pokračujte na původní zdroj

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství