Výživa při nádorovém onemocnění

Jak by měla vypadat strava a na co by se při jeho výživě nemělo zapomínat? Je zapotřebí, aby někteří pacienti měli, vzhledem k povaze svého onemocnění, speciálně upravenou stravu? Může dojít v průběhu léčby ke změnám ve vnímání chuti? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Výživa při nádorovém onemocnění

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

  • Život se stomií

    Pacient se stomií musí dodržovat několik zásad, aby předešel komplikacím a kvalita jeho života byla co nejvyšší. Především se musí naučit vhodně stravovat. Nemusí se vyhýbat ani sportu a měl by pečovat o svou psychickou kondici.

  • Dieta u kloubních onemocnění – úvod

    Význam diety u kloubních onemocnění je spíše přeceňován. Významná je pouze u dny (viz článek Dieta u dny a hyperurikemie). Artrózy mohou být například výraznější u pacientů v malnutrici (podvýživě). Prevencí a snad i léčbou artróz může být bílkovinná strava, ale její efekt na ústup artrotických obtíží je malý.

  • Alergie na obilí

    Bílkoviny obsažené v obilí mohou u některých lidí vyvolávat alergické potíže. Nejčastěji se vyskytuje alergie na pšenici. Příznaky se mohou objevit bezprostředně po konzumaci obiloviny nebo o něco později. Alergie na obilí se většinou projevuje vyrážkami nebo svěděním kůže, případně dýchacími či trávicími potížemi. Z botanického hlediska se pšenice řadí mezi trávy, proto u lidí trpících alergií na travní pyly je často pozorována i zkřížená alergie na pšenici a jiné obiloviny (žito, ječmen či špalda) v potravě.

Doporučené zdroje