Zhoubné nádory jícnu

Které příznaky upozorní na a kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen? Na základě jakých vyšetření lékař určí diagnózu a v čem spočívá léčba? Jaké jsou nejčastější typy jícnu? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory jícnu

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

  • Zápach z úst (halitóza)

    Zápach z úst (halitóza, lat. foetor ex ore) je sice nepříjemný, ale většinou neškodný. Jakmile je odhalena příčina zápachu, lze ji většinou poměrně snadno odstranit. Člověk trpící zápachem z úst by se nejprve měl obrátit na svého zubního lékaře. Diagnostika zápachu z úst se provádí buď čichem (organolepticky) nebo pomocí přístrojů (např. prostřednictvím tzv. halimetru). Léčba zápachu z úst se odvíjí od jeho příčiny. Jejím cílem je většinou odstranění bakterií způsobujících zápach, které se nacházejí v ústní dutině.

  • Ostatní druhy stomií

    Stomie je nejvíc známá jako pojem používaný pro vývod tlustého střeva. Ale mezi stomie patří další typy život zachraňujících či zkvalitňujících výkonů, jako je třeba tracheostomie či gastrostomie.

Doporučené zdroje