Zhoubné nádory jater

Jaké jsou příčiny vzniku a které příznaky mohou na ni upozornit? Proč toto onemocnění obvykle nebývá odhaleno v časném a která vyšetření je třeba provést ke stanovení diagnózy? Jaké jsou možnosti léčby a v čem spočívá rakoviny jater? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory jater

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

 • Přechod (klimakterium): léčba při obtížích

  Klimakterium (přechod) je součástí života každé ženy, nejedná se o nemoc. Časté potíže, jako jsou návaly horka, pocení nebo výkyvy nálad, nejsou u velké části žen natolik závažné, aby vyžadovaly léčbu, a časem zase samy odezní. Pro jiné ženy však mohou být hormonální změny velmi stresující. Přibližně jedna třetina žen má závažné potíže, jedna třetina má středně závažné potíže a jedna třetina nemá téměř žádné potíže („pravidlo třetin“).

 • Rakovina prsu: upřesnění diagnózy

  Aby bylo možné zjistit, zda je podezřelá změna v prsní tkáni benigní nebo maligní, je nutné odebrat vzorek podezřelé tkáně. To se provádí pomocí biopsie. Odebrané vzorky jsou pak odeslány na histologické vyšetření, při němž odborník pod mikroskopem zkoumá, zda buňky jsou či nejsou nádorové. Je-li výsledek histologického vyšetření negativní (tzn. nález je benigní), lékař zpravidla navrhne kontrolní vyšetření s odstupem několika týdnů až měsíců. V případě maligního nálezu lékař společně s pacientkou naplánuje léčbu. V rámci histologického vyšetření je zároveň stanoven typ zhoubného nádoru.

 • Virová hepatitida C (žloutenka typu C)

  Virová hepatitida C je infekce jater, kterou způsobuje virus hepatitidy C (HCV). Infekce HCV může vést k poškození jater a následné chronické infekci. Až u 30 % pacientů s chronickou infekcí se může vyvinout těžké postižení jater, u menšího počtu může končit cirhózou až rakovinou jater. Infekci lze vyléčit, zejména pokud je diagnostikována včas a léčena vhodnými kombinacemi antivirotik. Antivirová léčba dokáže vyléčit více než 90 % osob s infekcí HCV.

 • Rakovina tlustého střeva a konečníku: následná péče

  Smyslem kontrolních vyšetření u lidí, kteří prodělali léčbu kolorektálního karcinomu, je včas odhalit a léčit případnou recidivu nádoru. Lékař proto naplánuje pravidelné prohlídky. Co se týče výživy, někteří pacienti nemají během léčby téměř žádné potíže a mohou pokračovat v běžné stravě. Pokud však dojde k výraznému úbytku hmotnosti, je někdy nutné nasadit speciální dietu, alespoň dočasně.

Doporučené zdroje