Hysterektomie

Co je a při kterých onemocněních se k ní přistupuje? Jak se odstranění provádí a s čím je třeba počítat těsně po operaci? Jaké změny v životě ženy přináší tento operační výkon? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se vztahují k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Hysterektomie

Články na NZIP

  • Nezhoubné nádory prsu

    U mnoha žen se v průběhu života objeví bulka v prsu. Nemusí se však nutně jednat o rakovinu prsu, protože existuje i mnoho nezhoubných nádorů. I když obvykle nepředstavují zdravotní riziko, ve některých případech se odstraňují. Obecně je třeba každé bulky zjistit, zda je benigní (nezhoubná) nebo maligní (zhoubná). Přesnou příčinu vzniku nezhoubného nádoru prsu v mnoha případech nelze určit. Předpokládá se, že většinou je spouštěčem hormonální nerovnováha, například v důsledku těhotenství, menopauzy či procesů souvisejícím se stárnutím. Zdá se, že do jisté míry hraje roli i dědičná predispozice.

  • Endometrióza: léčba

    V současné době neexistuje žádná léčebná metoda, která by dokázala endometriózu úplně vyléčit. Léčba musí být vždy přizpůsobena individuálním potřebám konkrétní pacientky: proto je rozhodující, zda žena vyhledala pomoc lékaře kvůli silným bolestem, neplodnosti nebo kombinaci obojího. K dispozici jsou různé možnosti léčby; která z nich by měla být v každém jednotlivém případě použita, závisí především na cíli léčby.

  • Odstranění dělohy (hysterektomie)

    Odstranění dělohy (hysterektomii) lze provést v případě různých typů nádorových onemocnění, prekanceróz dělohy nebo děložního hrdla a některých nezhoubných onemocnění dělohy. Provádí se však pouze tehdy, pokud neexistují jiné možnosti léčby nebo pokud se očekává, že jejich výsledky by byly horší. Operující gynekolog má přitom k dispozici různé chirurgické techniky. Hysterektomie může mít dalekosáhlé dopady na tělesnou i duševní pohodu ženy. O provedení tohoto zákroku proto vždy rozhodují společně lékař a pacientka, s výjimkou akutních stavů.

Doporučené zdroje