Biopsie

Co je a v jakém případě ji lékař požaduje? Jaké typy biopsie se provádějí? Jak probíhají některé druhy biopsie a jaké zdravotní mohou v některých případech nastat? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Biopsie

Více v kategorii Diagnostické metody

Články na NZIP

 • Rakovina prsu: upřesnění diagnózy

  Aby bylo možné zjistit, zda je podezřelá změna v prsní tkáni benigní nebo maligní, je nutné odebrat vzorek podezřelé tkáně. To se provádí pomocí biopsie. Odebrané vzorky jsou pak odeslány na histologické vyšetření, při němž odborník pod mikroskopem zkoumá, zda buňky jsou či nejsou nádorové. Je-li výsledek histologického vyšetření negativní (tzn. nález je benigní), lékař zpravidla navrhne kontrolní vyšetření s odstupem několika týdnů až měsíců. V případě maligního nálezu lékař společně s pacientkou naplánuje léčbu. V rámci histologického vyšetření je zároveň stanoven typ zhoubného nádoru.

 • Kyretáž

  Při kyretáži se odstraňuje děložní sliznice, nebo v případě potřeby i sliznice děložního hrdla. Kyretáž se používá jednak k diagnostice a léčbě onemocnění dělohy a děložního hrdla, jednak po samovolných potratech nebo porodu mrtvého plodu. Kyretáž lze použít rovněž k umělému ukončení těhotenství. Podle toho, jaká je příčina zákroku, se kyretáž provádí buď „vyškrábnutím“ dělohy ostrým nástrojem nebo odsátím tkáně. Kyretáž se provádí ambulantně v gynekologické ordinaci nebo na gynekologickém oddělení v nemocnici. Používají se různé metody anestezie. Komplikace se vyskytují jen zřídka.

 • Rakovina prsu: diagnóza (mamografie, ultrazvuk)

  Při podezření na zhoubný nádor prsu zavolejte do některého z akreditovaných center mamografického screeningu a popište pociťované potíže (zda si například hmatáte bulku, která dříve v prsu nebyla). Po domluvě termínu vyšetření je pak na specializovaném pracovišti zpravidla provedena mamografie, což je jedna ze zobrazovacích metod a používá se jako standardní vyšetření při diagnostice zhoubných nádorů prsu. Podle výsledku zobrazovacího vyšetření se lékař rozhodne, zda bude potřeba provést přesnější – histologické – vyšetření odebraného vzorku tkáně. Zjistíte-li neobvyklou změnu ve vašem prsu, je potřeba, aby její původ objasnil lékař. Diagnóza zhoubných nádorů prsu je založena na kombinaci klinických, zobrazovacích a invazivních postupů (biopsie).

Doporučené zdroje

 • Angiografie

  Co je angiografie, kdy se k ní přistupuje a jakým způsobem probíhá? Jaká příprava, ze strany pacienta, by měla předcházet tomuto vyšetření? Může tato vyšetřovací metoda způsobit nějakou zdravotní komplikaci? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Elektroencefalografie

  Co je elektroencefalografie (EEG), k čemu slouží a jak probíhá? Je třeba zvláštní přípravy ze strany pacienta na toto vyšetření? Jaké jsou nové metody vyhodnocování záznamů EEG? Potřebné informace, které se týkají uvedeného tématu, můžete nalézt v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • CT vyšetření

  Co je výpočetní tomografie (CT) a jak probíhá? Kdy se k tomuto vyšetření přistupuje a jakou vyžaduje přípravu ze strany pacienta? Jaký je princip pozitronové emisní tomografie a ve kterém oboru se nejvíce využívá? Jaká příprava tomuto vyšetření předchází? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají uvedených vyšetřovacích zobrazovacích metod, naleznete v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Endoskopie

  K čemu slouží endoskopie a co umožňuje? Ve kterých oborech se tato vyšetřovací metoda používá a je třeba se jí obávat? Jaké existují druhy endoskopie? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají jednotlivých endoskopických vyšetření, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj