Disociální porucha osobnosti

Co rozumíme pod pojmem asociální osobnost a jakým způsobem se projevuje? Čemu bychom se měli vyhnout při komunikaci se sociopatem? Proč a z jakých příčin vznikají poruchy osobnosti? Těmito a dalšími otázkami, které se týkají asociální osobnosti, se zabývají uvedené příspěvky.

Pokračujte na původní zdroj

Disociální porucha osobnosti

Více v kategorii Poruchy osobnosti

Články na NZIP

 • Poruchy osobnosti: diagnóza a léčba

  Diagnóza poruch osobnosti není snadná a nelze ji stanovit okamžitě, protože tyto poruchy se projevují nejrůznějšími způsoby. Odborník proto vysloví nejprve tzv. suspektní diagnózu (podezření na určitou poruchu osobnosti), kterou však může potvrdit či vyvrátit až časem, a to v průběhu dalších vyšetření nebo i léčby.

 • Poruchy osobnosti: co to je?

  Lidé s poruchou osobnosti se vzorci svého chování často výrazně odlišují od chování lidí ve svém okolí, např. jde-li o vyjadřování pocitů, mezilidskou komunikaci nebo budování vztahů. Své chování většinou jen stěží dokážou změnit, což může mít negativní dopad na jejich mezilidské vztahy.

 • Šikana na pracovišti (mobbing a bossing)

  Domníváte se, že vám kolegové nebo váš nadřízený záměrně znepříjemňují život na pracovišti? Pak by mohlo jít o šikanu. Jak ji poznat a co dělat? Pokud si na vás zasedli kolegové, jedná se o tzv. mobbing, pokud vás trápí nadřízený, hovoří se o bossingu. Jejich cílem je obvykle, abyste byl propuštěn z práce.

Doporučené zdroje

 • Poruchy osobnosti

  Co je porucha osobnosti, jak se projevuje a jaká je její příčina? Které jsou nejčastější typy poruch osobnosti a na jakém základě se stanovuje jejich diagnóza? V čem spočívá léčba těchto poruch, na čem závisí její úspěch a kde je možné vyhledat pomoc? Nejen těmto otázkám jsou věnované uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj