Dřív než bude pozdě

Během celé zdravotnictví napnulo všechny síly k léčbě . odkládala dlouho plánované operace a vyšetření. Lidé ze strachu z nákazy přestali docházet na . Ostatní nemoci byly nečekanou situací zastíněny. To ale neznamená, že se vytratily. Naopak zůstávají. Pouze jim nevěnujeme dostatečnou pozornost. Pojďte to změnit.

Pokračujte na původní zdroj

Dřív než bude pozdě

Více v kategorii Preventivní prohlídky

Doporučené zdroje

  • Preventivní prohlídky

    Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v harmonogramu péče VZP, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok (na tyto prohlídky máte ze zákona nárok, ať už jste pojištěncem kterékoli zdravotní pojišťovny).

    Přejít na externí zdroj