Spinální svalová atrofie (informace od pacientské organizace)

je onemocnění motoneuronu, tj. onemocnění , které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako např. běhání, pohyby hlavy a polykání. Nemoc se v populaci vyskytuje přibližně u 1 z 6000 narozených dětí a asi 1 ze 40 osob je přenašečem nemoci. SMÁci, z. s. předkládá řadu informací o této chorobě.

Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

  • Pohybová aktivita

    Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejlepší prevencí civilizačních onemocnění. Spolu se správnými stravovacími návyky sehrává významnou roli v současné době v prevenci vzniku nadváhy a obezity.

  • Zázvor

    Zázvor se často používá v potravinových doplňcích. Má zajímavou chuť, ale léčebné účinky jsou minimální. Používá se jako antiemetikum (proti zvracení), dále jsou popsány protizánětlivé efekty a in vitro (ve zkumavce) potlačuje tvorbu prozánětlivého faktoru TNF-alfa.

  • Parkinsonova nemoc: příznaky

    Parkinsonova nemoc začíná plíživě, protože pokles koncentrace dopaminu v mozku trvá celé roky nebo i desítky let; může tak trvat velmi dlouho, než se objeví nápadné příznaky. V mnoha případech začíná destrukce dopaminergních neuronů několik let předtím, než se objeví první časné příznaky onemocnění. Potíže se časem čím dál více prohlubují, proto jsou znatelnější i navenek. Obecně rozlišujeme mezi motorickými příznaky, které se projevují různými poruchami hybnosti, a nemotorickými příznaky, mezi které se řadí např. bolest, duševní a kognitivní poruchy, v nejhorším případě i demence.

Doporučené zdroje