Epilepsie? Hlavně žádnou paniku

Některá z forem je diagnostikována zhruba 1 člověku ze 100. Nezisková organizace Společnost E na svých webových stránkách vysvětluje, co epilepsie je, a jak se s ní dá žít běžným způsobem života.

Pokračujte na původní zdroj

Epilepsie? Hlavně žádnou paniku

Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

 • EpiStop, z.s.

  Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

 • Společnost E, z.s.

  Společnost E je nezisková organizace, která od roku 1990 podporuje osoby s epilepsií a jejich blízké s celorepublikovou působností. Jejím hlavním cílem je začlenění osob s epilepsií do společnosti. Boří také mýty, které epilepsii provází a usiluje o změnu pohledu veřejnosti na lidi s epilepsií.

Doporučené zdroje

 • Epilepsie

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě epilepsie. Dozvíte se, jakou podobu má epileptický záchvat, co jej může vyvolat a jak pomoci osobě, u které došlo k záchvatu.

  Přejít na externí zdroj
 • Syndrom karpálního tunelu

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě syndromu karpálního tunelu. Kde se nachází karpální tunel a jaká je jeho stavba? Kteří lidé tímto syndromem trpí, kdy je možné jej klasifikovat jako nemoc z povolání a jaký režim je doporučován po operaci karpálního tunelu? Nejen těmito otázkami se zabývají uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj
 • Mozková mrtvice

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice, léčbě a následkům mrtvice. Najdete informace, jakým způsobem se postupuje a podává první pomoc v případě podezření na mrtvici. Také se dozvíte, jak probíhá rehabilitace po prodělané mrtvici.

  Přejít na externí zdroj