Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci v otázkách a odpovědích

Společnost Parkinson, z. s. předkládá pacientům a jejich blízkým brožuru o nemotorických příznacích . Jejich projevy jsou velmi různorodé a jejich léčba je často odlišná. Přitom zásadně ovlivňují pacienta s Parkinsonovou nemocí, a proto je důležité o těchto obtížích se svým lékařem včas a otevřeně mluvit. Odkaz vede na PDF soubor (154 kB) na webu spolecnost-parkinson.cz.

Více v kategorii Parkinsonova nemoc

Články na NZIP

 • Parkinsonova nemoc: diagnóza

  Parkinsonova nemoc je chronické a progresivní onemocnění, které je většinou diagnostikováno až několik let po jeho začátku. Typické obtíže se objeví až poté, co množství dopaminu (v důsledku pokračujícího zániku buněk v substantia nigra) klesne přibližně o 60 procent. Diagnóza je založena především na klinickém obrazu, anamnéze a důkladném neurologickém vyšetření.

 • Parkinsonova nemoc: léčba

  Léčba Parkinsonovy nemoci spočívá v kombinaci medikamentózních a nemedikamentózních postupů. Cílem všech terapeutických opatření je nejen kontrola a zmírnění obtíží, ale také oddálení nástupu pozdějších komplikací. Pacienti díky tomu mohou poměrně dlouho žít celkem soběstačně a fungovat v rodině, v práci i ve společnosti, se zachováním dobré kvality života.

 • Parkinson-Help z.s.

  Spolek seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje komunitní život nemocných v regionech, kde zakládá Parkinson-Help (P-H) kluby.

 • Společnost Parkinson, z.s.

  Společnost pomáhá pacientům žít a vyrovnat se s nevyléčitelnou nemocí. Zajišťuje aktivity Parkinson klubů – docházková cvičení, ozdravné pobyty, sportovní akce. Poskytuje komplexní informace v časopise Parkinson dodávaném až do schránky a v Poradenském centru. 

Doporučené zdroje