Parkinsonova nemoc a výživa

Bývalá výživová poradkyně Kathrynne Holden, vysvětluje, které skupiny potravin – a jejich určité výživové vlastnosti – mohou zmírnit příznaky .

Pokračujte na původní zdroj

Parkinsonova nemoc a výživa

Více v kategorii Parkinsonova nemoc

Články na NZIP

  • Enterální výživa

    Jako enterální (střevní) výživu označujeme umělou výživu podávanou do trávicího traktu (tedy jinou formou, než je běžná dieta). Dnes je v oblasti umělé výživy dávána přednost všem formám enterální výživy před parenterální (infuzní). Enterální výživa umožňuje přívod živin přirozenou cestou, stimuluje funkce trávicího traktu, snižuje přerůstání střevní mikroflóry, snižuje střevní permeabilitu (propustnost) a ovlivňuje střevní peristaltiku.

  • Parenterální výživa

    Jako parenterální výživu označujeme výživu podávanou infuzemi do žil. Parenterální výživa se využívá při nefunkčnosti trávicího traktu. Parenterální podání roztoků pak zajistí dostatek živin, které by nesnesl trávicí trakt.

Doporučené zdroje