Pohybové poruchy při Parkinsonově nemoci

Odkaz nabízí ke stažení brožuru Společnosti Parkinson, z. s. o , který se u nemocného člověka projevuje charakteristickými a specifickými problémy s hybností, především obtíže s rozcházením a s chůzí, se zpomalením pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem.

Pokračujte na původní zdroj

Pohybové poruchy při Parkinsonově nemoci

Více v kategorii Parkinsonova nemoc

Články na NZIP

 • Parkinsonova nemoc: diagnóza

  Parkinsonova nemoc je chronické a progresivní onemocnění, které je většinou diagnostikováno až několik let po jeho začátku. Typické obtíže se objeví až poté, co množství dopaminu (v důsledku pokračujícího zániku buněk v substantia nigra) klesne přibližně o 60 procent. Diagnóza je založena především na klinickém obrazu, anamnéze a důkladném neurologickém vyšetření.

 • Parkinsonova nemoc: léčba

  Léčba Parkinsonovy nemoci spočívá v kombinaci medikamentózních a nemedikamentózních postupů. Cílem všech terapeutických opatření je nejen kontrola a zmírnění obtíží, ale také oddálení nástupu pozdějších komplikací. Pacienti díky tomu mohou poměrně dlouho žít celkem soběstačně a fungovat v rodině, v práci i ve společnosti, se zachováním dobré kvality života.

 • Parkinsonova nemoc: co to je?

  Parkinsonova nemoc je onemocnění nervového systému, které souvisí především s různými poruchami hybnosti. Příznaky tohoto neurodegenerativního onemocnění jsou důsledkem předčasného a postupného zániku některých nervových buněk v mozku, což vede k nedostatku důležitých neurotransmiterů, především dopaminu. Tyto degenerativní procesy se odehrávají především v těch oblastech mozku, které odpovídají za kontrolu pohybů, ale také náladu, spánek, myšlení atd. Většina případů Parkinsonovy nemoci je diagnostikována ve vyšším věku.

 • Parkinsonova nemoc: příznaky

  Parkinsonova nemoc začíná plíživě, protože pokles koncentrace dopaminu v mozku trvá celé roky nebo i desítky let; může tak trvat velmi dlouho, než se objeví nápadné příznaky. V mnoha případech začíná destrukce dopaminergních neuronů několik let předtím, než se objeví první časné příznaky onemocnění. Potíže se časem čím dál více prohlubují, proto jsou znatelnější i navenek. Obecně rozlišujeme mezi motorickými příznaky, které se projevují různými poruchami hybnosti, a nemotorickými příznaky, mezi které se řadí např. bolest, duševní a kognitivní poruchy, v nejhorším případě i demence.

Doporučené zdroje