O poruchách autistického spektra (PAS)

Za sklem o. s. předkládá pacientům i jejich blízkým obsáhlé informace o .

Pokračujte na původní zdroj

O poruchách autistického spektra (PAS)

Více v kategorii Poruchy autistického spektra

Články na NZIP

  • Aspergerův syndrom: diagnóza a léčba

    Aspergerův syndrom je v Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 zařazen mezi „závažné vývojové poruchy“. Odebráním anamnézy je možné získat důležité poznatky pro určení diagnózy. Přitom se lékař (pediatr; dětský psychiatr) ptá například na neobvyklý průběh těhotenství nebo porodu a zajímá se o dosavadní vývoj dítěte.

  • Autismus

    Autismus se vyznačuje zejména poruchou smyslového vnímání. Postiženým působí značné problémy zrakové, sluchové nebo hmatové podněty z okolního prostředí. Smyslovými vjemy jsou doslova „zavaleni“, objevují se rovněž potíže v sociální interakci. V posledních letech se lékařské a terapeutické přístupy odklánějí od vnímání autismu jako zdravotního postižení směrem k jeho definici jako poruchy vnímání / poruchy autistického spektra.

  • Aspergerův syndrom: co to je?

    Vídeňský pediatr Hans Asperger se jako první intenzivně zabýval dětmi, u nichž se projevovaly výrazné příznaky syndromu, který byl po něm nakonec pojmenován. Aspergerův syndrom patří mezi takzvané poruchy autistického spektra. Aspergerův syndrom je závažnou vývojovou poruchou, který vykazuje mnoho podobných znaků jako autismus v raném věku.

Doporučené zdroje