Riziko krevních sraženin po očkování vakcínou AstraZeneca

Bezpečnostní komise (došla 7. 4. 2021 k závěrům, že velmi vzácné případy by mohly mít souvislost s AstraZeneca, nicméně přínosy převyšují případná rizika. 

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • COVID-19: dlouhodobé následky onemocnění

    Někteří lidé pociťují řadu příznaků, které mohou trvat týdny nebo měsíce po infekci virem SARS-CoV-2. Na rozdíl od některých jiných typů post-covid stavů, které se obvykle vyskytují pouze u lidí, kteří prodělali závažnou nemoc, se tyto příznaky mohou objevit u každého, kdo měl COVID-19, a to i v případě, že onemocnění bylo mírné nebo bezpříznakové.

  • Doporučení k provádění očkování v průběhu pandemie COVID-19

    Očkování je nejlepší a nejúčinnější prostředek v prevenci přenosu a výskytu infekčních onemocnění u jednotlivce i v populaci. Bez očkování nelze kontrolovat výskyt vybraných přenosných onemocnění. Ani nový virus SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 nebudou pravděpodobně z lidské populace eliminovány bez očkování.

  • COVID-19: reinfekce

    Dostupná data k reinfekci virem SARS-CoV-2 byla shrnuta na webových stránkách ECDC již 21. září 2020 [1]. Přestože se zdá, že jsou reinfekce poměrně vzácné, studie z Dánska, České republiky a Velké Británie naznačují, že představují méně než 1% zdokumentovaných pozitivních případů SARS-CoV-2, jsou v současné době údaje na úrovni populace omezeně dostupné, jak na národní úrovni, tak v průběhu času.

Doporučené zdroje