Ivermektin a léčba COVID-19

Řada předběžných studií, stejně jako pozorování některých lékařů, naznačila vysoký léčebný potenciál ivermektinu v léčbě . Opatrnost vůči tvrzením o takřka zázračných léčebných účincích tohoto veterinárního přípravku budí dvě z března 2021. Článek shrnuje výsledky těchto studií.

Pokračujte na původní zdroj

Ivermektin a léčba COVID-19

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Klinické hodnocení léků

    Po výzkumné fázi a pozitivních výsledcích testů na zvířatech nebo buněčných kulturách přichází testování léčivé látky na pacientech. Klinické hodnocení probíhá podle předem určeného schváleného plánu v několika fázích. Cílem klinického hodnocení je prokázat bezpečnost a snášenlivost léku, ověřit jeho léčivé účinky a chování v lidském organismu a rovněž zjistit jaké jsou jeho nežádoucí účinky.

  • Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

    Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha, sídlí v Klecanech (Středočeský kraj). Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.

  • Masarykův onkologický ústav (MOÚ)

    Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností. V ústavu jsou soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby a rehabilitaci.

Doporučené zdroje