Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU

S předchozím povolením své  (doklad S2) můžete vycestovat za účelem čerpání konkrétní plánované . Jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout bez zbytečného odkladu. V tomto případě máte nárok na úhradu zdravotní péče.

Pokračujte na původní zdroj

Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU

Články na NZIP

 • Resortní bezpečnostní cíle

  Ministerstvo zdravotnictví ČR od roku 2010 vyhlašuje opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče. Jedním z nich je vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů (RBC), které vycházejí z analýzy (rozboru) nejrizikovějších procesů ve zdravotnictví a z doporučení Světové zdravotnické organizace i Evropské unie.

 • COVID-19: Dispečink intenzivní péče v ČR

  Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jednoduché online zadávání volných kapacit přístrojů a lůžek koordinátory intenzivní péče v jednotlivých nemocnicích. Integrovaný centrální řídicí tým tak má k dispozici okamžité informace o aktuálních kapacitách lůžkové péče v celé ČR.

 • Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

  Projekt DRG Restart sleduje jako nosný cíl vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR. Dosažení tohoto cíle předpokládá ustavení multioborového týmu klinických specialistů, odborníků na ekonomiku ve zdravotnictví, ICT a statistickou analýzu dat.

 • Regionální zpravodajství NZIS

  Portál regionálního zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) nabízí uživatelům souhrn základních ukazatelů charakterizujících daný region (případně Českou republiku) společně se statistickými a analytickým výstupy ve formě interaktivní datových vizualizací.

Doporučené zdroje