COVID-19: mám správný respirátor?

Jednoduchý informační leták s návodem, jak si vybrat správný respirátor, připravil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Leták srozumitelně veřejnosti poradí, jak si koupit respirátor, aby šlo o funkční a bezpečný výrobek chránící a zároveň disponoval potřebnou evropskou certifikací, která potvrzuje kvalitu a účinnost.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19: mám správný respirátor?

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Pylové alergie: prevence

    Pacienti s pylovou alergií by se pokud možno měli vyhýbat spouštěčům konkrétní alergie, ačkoli to někdy může být obtížné. Pokud se však alergikům daří vyhýbat látkám, které spouštějí tu „jejich“ alergii, pociťované obtíže jsou obvykle minimální.

  • COVID-19: možnosti prevence

    Obecně rozlišujeme specifickou a nespecifickou prevenci infekčních onemocnění. Zásady nespecifické prevence, jsou-li důkladně dodržovány, mají potenciál zabránit šíření nejen koronaviru SARS-CoV-2, ale i mnoha dalším choroboplodným zárodkům. Specifická prevence spočívá většinou v očkování.

  • Registrace léku

    Při poskytování zdravotních služeb lze předepisovat, uvádět do oběhu nebo používat pouze registrované léčivé přípravky, pokud není ve výjimečných případech dovoleno jinak (specifické léčebné programy, použití neregistrovaného léčivého přípravku). Projde-li nový lék úspěšně třetí fází klinických hodnocení, lze všechny výsledky testování předložit k registraci lékovou autoritou. Hlavním účelem registrace je minimalizace předvídatelných rizik spojených s uvedením léku na trh. Vždy se posuzuje kvalita, účinnost a bezpečnost léčiva a to, zda je u něj příznivý poměr rizika a prospěšnosti. Registrační a poregistrační procesy se neustále vyvíjejí v reakci na vědecký pokrok. Pravidla pro schvalování léčiv jsou jednotná pro všechny země EU.

Doporučené zdroje