Čtyři typy vakcín proti COVID-19

Existují čtyři základní typy proti . Princip jejich fungování je stručně popsán na webu Akademie věd České republiky. První tři typy se mohou reálně dostat na náš trh nebo tu už jsou, zatímco u čtvrtého typu se nepředpokládá, že se v České republice objeví.

Pokračujte na původní zdroj

Čtyři typy vakcín proti COVID-19

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Pylové alergie: spouštěče

    Pylové alergie jsou nejčastějším typem alergií. Pylovou alergii vyvolávají pyly z různých rostlin. Tato forma alergie se řadí k tzv. inhalačním alergiím, protože pyly se snadno dostávají do dýchacích cest. Vdechnuté pyly vyvolávají u citlivých lidí alergickou reakci, která se může projevovat mj. rýmou, zánětem spojivek, kašlem až astmatem.

  • Zdravotnictví České republiky ve srovnání se státy OECD

    Fungování zdravotních systémů je možné porovnávat pomocí řady různých metrik a indikátorů, podle toho, z jakého úhlu pohledu zdravotnictví sledujeme. Následující srovnávací analýza je tak rozložena na 3 části. První část porovnává české zdravotnictví z hlediska ekonomických ukazatelů, druhá část z hlediska kvality základní zdravotní péče a třetí část ukazuje další vybrané indikátory, ve kterých je Česká republika světovou „špičkou“, či naopak kde zaostává.

Doporučené zdroje