Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti COVID-19 u pacientů s neurologickými onemocněními

Česká společnost vydala stanovisko, které kromě obecného doporučení (ve smyslu zohlednění ) zahrnuje i doporučení pro pacienty se závažnými neurologickými onemocněními postihujícími systém, pacienty s a pacienty na léčbě.

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Jak si správně vybrat zubní nit?

    Nepostradatelným základem pro péči o zuby je jejich důkladné čištění kartáčkem. Mnoho lidí však nevěnuje dostatečnou pozornost čištění mezizubních prostor, například pomocí zubní nitě. V následujícím přehledu jsou uvedeny různé typy zubních nití, včetně jejich výhod a nevýhod. Cílem přehledu je pomoci vám vybrat nejvhodnější zubní nit pro vaše potřeby.

  • Pohotovost

    Pracoviště, která pro vás zajišťují zdravotní služby mimo běžnou pracovní dobu, jsou připravena pomoci řešit akutní zdravotní problém a zastoupit při náhlém onemocnění registrujícího praktického lékaře. Není potřeba žádné doporučení, o vyšetření může požádat každý pacient. Jednodušší případy řeší ordinace lékařské pohotovostní služby (LPS), složitější případy vyžadující neodkladnou péči řeší určené ambulance nemocnic. Větší nemocnice mívají pracoviště, které se nazývá urgentní příjem. Toto pracoviště se dovede postarat o pacienty s náhlým zhoršením zdravotního stavu a zajistit hospitalizaci.

  • Národní portál klinických doporučených postupů

    Klinické doporučené postupy (dále KDP) představují velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Správně vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů.

Doporučené zdroje