Mýty a dezinformace okolo vakcín proti COVID-19

V záplavě informací o proti není snadné se vyznat. Lidé jsou do značné míry ovlivnění tlakem dezinformací, ale i nedostatkem srozumitelných, vědecky podložených informací ohledně vyvíjených vakcín. Nejčastější mýty shromáždila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se zároveň snaží je vyvracet.

Pokračujte na původní zdroj

Mýty a dezinformace okolo vakcín proti COVID-19

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Elektrický vozík jako strojní zařízení

    Elektrický vozík může být dle určeného účelu použití uveden na trh jako strojní zařízení, pokud nespadá pod definici zdravotnického prostředku (ZP), ale vyhovuje definici dle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

  • Právo na informace o vašem zdravotním stavu

    Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění).

Doporučené zdroje