Centrum Anabell, z.ú.

Centrum Anabell vzniklo v roce 2002 s cílem nabízet pomoc a podporu osobám s a jejich blízkým. Od roku 2012 rozšířilo své služby o další cílové skupiny a další aktivity k podpoře své činnosti.

Pokračujte na původní zdroj

Centrum Anabell, z.ú.

Více v kategorii Poruchy příjmu potravy

Články na NZIP

 • Mentální anorexie: co to je?

  Mentální anorexie (lat. anorexia nervosa) je porucha příjmu potravy, kdy postižený výrazně omezuje množství konzumovaného jídla. Kromě toho pacient(ka) někdy nasazuje další „opatření“, kterými si udržuje podváhu, např. vyvolává zvracení.

 • Poruchy příjmu potravy: jak rozpoznat příznaky?

  Zaobírat se svým vlastním tělem je během puberty „normální“. V tomto období se dospívající často zabývají výživou a dietami. Pokud se však určité způsoby chování a diety stanou neodmyslitelnou součástí života, měl by člověk zpozornět. Z náznaků se ještě nemusí vyvinout porucha příjmu potravy. Pokud se ovšem podezřelé okamžiky a změny chování vyskytují ve zvýšené míře, měli byste je dále sledovat a v případě potřeby konzultovat s odborníkem.

 • Bulimie: co to je?

  Bulimie (neboli mentální bulimie, lat. bulimia nervosa) se vyznačuje záchvaty přejídání, kdy postižený během krátké doby zkonzumuje velké množství jídla. Poté se různými způsoby snaží „odčinit“ následky svého konání (tzn. přírůstek hmotnosti, třeba i jen hrozící).

Doporučené zdroje

 • Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

  HIV

  Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako pomoc a podpora HIV pozitivním lidem. Provozuje sociálně-azylové centrum Dům světla, kde nabízí bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. Organizace realizuje AIDS poradny, bezplatné anonymní testování na protilátky HIV v Praze, Ostravě, Olomouci, Teplicích a mobilní poradně v sanitním voze a také nonstop telefonní poradenskou linku pro oblast prevence HIV/AIDS a další podpůrné a preventivní aktivity. Zabývá se také právní pomocí v případech diskriminace HIV pozitivních osob a snižováním společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.

  Přejít na externí zdroj
 • Anorexie a bulimie

  Zdroje věnované prevenci, spouštěcím faktorům, příčinám, příznakům a léčbě poruch příjmu potravy. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a bulimií, které zdravotní komplikace doprovázejí tyto choroby a kde, v případě onemocnění, vyhledat odbornou pomoc.

  Přejít na externí zdroj