COVID-19: mimořádná a ochranná opatření

Přehled mimořádných opatření v souvislosti s vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a krajskými hygienickými stanicemi.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19: mimořádná a ochranná opatření

Více v kategorii COVID-19: prevence