Přenos plísňových onemocnění kůže a bradavic v plaveckých bazénech

Koupání není pouze činnost zdraví prospěšná, ale představuje pro koupající se osoby určité riziko. Ve vodě bazénů a koupališť se mohou vyskytnout různé (, , , , ) a široké spektrum chemických látek, především vedlejších produktů . Zdrojem i chemické je v prvé řadě člověk, proto je třeba vědět, jakým způsobem se v těchto zařízeních chovat, aby byla zdravotní rizika minimalizována.

Více v kategorii Voda a zdraví

Články na NZIP

 • Rakovina prsu: prevence

  Lze rakovině prsu předejít? V tomto článku se dočtete stručné shrnutí nejnovějších vědeckých poznatků na toto téma. Na vzniku zhoubných nádorů prsu se podílí řada různých faktorů. Mezi vědecky dobře podložené rizikové faktory patří věk, vliv některých hormonů, dále strava, pohyb a genetická predispozice (rodinná zátěž). Ovlivnit se dají jen některé z těchto rizikových faktorů. Riziko vzniku zhoubného nádoru prsu se také liší v závislosti na individuálních předpokladech. Dodržováním zásad zdravého životního stylu však lze v každém případě předcházet vzniku nejen zhoubných nádorů, ale i dalších chronických onemocnění, jako jsou například srdečně-cévní onemocnění nebo metabolické poruchy.

 • Prevence cukrovky 2. typu

  Počet diabetiků v celém světě i u nás výrazně narůstá. Před 50 lety bylo diabetiků kolem 2 % populace, zatímco dnes jich je asi 10 %. Další 2 % obyvatel nevědí o tom, že mají diabetes, a asi 5 % populace je ve stadiu tzv. prediabetu. Během života dostane diabetes třetina naší populace. Celosvětově se předpokládá, že v letech 2000–2025 se počet diabetiků ve světě zdvojnásobí. Na tomto enormně narůstajícím počtu diabetiků se podílí v podstatě zejména diabetes 2. typu.

 • Infarkt myokardu: prevence

  Ačkoli pacienti často uvádějí, že příznaky infarktu myokardu přišly náhle a bez varování, onemocnění se obvykle vyvíjí po dlouhou dobu. Do značné míry je možné riziko infarktu zmenšit zdravým životním stylem, který dokáže snížit (nebo úplně eliminovat) hlavní rizikové faktory, jako jsou zvýšená hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus nebo kouření.

Doporučené zdroje

 • Pijete vodu z watercooleru?

  Watercooler – česky doslova „ochlazovač vody“ – je zařízení pro čepování balené pitné vody z velkoobjemových vratných plastových lahví (barelů). Voda může být podle typu přístroje ochlazována, ohřívána nebo čepována při pokojové teplotě. Podobné zařízení může být napojeno také přímo na vodovod, kdy pak vodu obvykle navíc upravuje a teprve poté chladí či ohřívá, ale jeho problematika je poněkud odlišná, a proto na obsluhu těchto zařízení vydal SZÚ samostané doporučení.

  Přejít na externí zdroj
 • Pitný režim

  Dodržování pitného režimu je jedním z faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Proto je třeba věnovat pozornost významu a zásadám správného pitného režimu – kolik a co pít, jaké nápoje jsou považovány za vhodné a jaké nikoliv, zvláštnosti pitného režimu (s ohledem na věk, zdravotní stav, počasí, sport), rizika nadměrné konzumace vody ad.

  Přejít na externí zdroj
 • Vlastní studna – výhoda i riziko

  Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z veřejných vodovodů, ale z vlastní domovní studny. Další miliony využívají vlastní studny na chatách a chalupách během víkendů a dovolených. Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li o stud-nu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí a zdravotního rizika.

  Přejít na externí zdroj
 • Jak se vyznat v balených vodách?

  Je důležité mít povědomí o základních údajích o složení kojeneckých, pramenitých a minerálních balených vod vyráběných v ČR, informace o jednotlivých typech balených vod a o výhodách i rizicích spojených s jejich konzumací, aby se spotřebitel dokázal v této problematice správně orientovat.

  Přejít na externí zdroj