Zařízení na úpravu vody (vodní filtry)

Informace pro veřejnost, kdy je a kdy není potřeba vodu v domácnosti upravovat a jak postupovat při případné koupi a provozu vodního filtru, upozornění na klamavé prakticky prodejců. (PDF soubor na webu szu.cz, 361 kB)

Pokračujte na původní zdroj

Zařízení na úpravu vody (vodní filtry)

Více v kategorii Voda a zdraví

Články na NZIP

 • Bezpečný sex

  O sexu mívají lidé romantické představy, takže si nemusí uvědomit, že z romantického zážitku je možné odnést si něco víc, například nechtěné těhotenství nebo nemoc.

 • Generická substituce

  Jde o záměnu předepsaného léčivého přípravku za jiný léčivý přípravek se stejnou léčivou látkou, ve stejném množství a stejné lékové formě. Lékárník Vám může zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný pouze při dodržení podmínek daných platnými právními předpisy.

 • Výjimečný způsob úhrady léku ze zdravotního pojištění

  Pro zvláštní situace, kdy pacient z důvodu svého zdravotního stavu nemůže být léčen léky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, je zaveden výjimečný způsob úhrady tzv. na § 16 (zákona o veřejném zdravotním pojištění). V případě, kdy u konkrétního pacienta byly vyčerpány všechny možnosti hrazené léčby, a nehrazený lék je jedinou možností léčby, může revizní lékař zdravotní pojišťovny schválit, že mu pojišťovna takový lék uhradí.

Doporučené zdroje

 • Bolest hlavy

  Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti hlavy a kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc? Proč vzniká migréna a jaké jsou její projevy? Co je aura a kdy se objevuje? Odpovědi na tyto otázky a další informace k danému tématu naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Pijete vodu z watercooleru?

  Watercooler – česky doslova „ochlazovač vody“ – je zařízení pro čepování balené pitné vody z velkoobjemových vratných plastových lahví (barelů). Voda může být podle typu přístroje ochlazována, ohřívána nebo čepována při pokojové teplotě. Podobné zařízení může být napojeno také přímo na vodovod, kdy pak vodu obvykle navíc upravuje a teprve poté chladí či ohřívá, ale jeho problematika je poněkud odlišná, a proto na obsluhu těchto zařízení vydal SZÚ samostané doporučení.

  Přejít na externí zdroj
 • Pitný režim

  Dodržování pitného režimu je jedním z faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Proto je třeba věnovat pozornost významu a zásadám správného pitného režimu – kolik a co pít, jaké nápoje jsou považovány za vhodné a jaké nikoliv, zvláštnosti pitného režimu (s ohledem na věk, zdravotní stav, počasí, sport), rizika nadměrné konzumace vody ad.

  Přejít na externí zdroj
 • Jak se vyznat v balených vodách?

  Je důležité mít povědomí o základních údajích o složení kojeneckých, pramenitých a minerálních balených vod vyráběných v ČR, informace o jednotlivých typech balených vod a o výhodách i rizicích spojených s jejich konzumací, aby se spotřebitel dokázal v této problematice správně orientovat.

  Přejít na externí zdroj