Transplantace srdce

Kdy byla poprvé provedena srdce? Pro koho je operace vhodná a jakou vyžaduje přípravu? Kde se tato unikátní operace provádí a jak probíhá? Která opatření následují po operačním výkonu a jak se žije lidem s srdcem? Informace, které se týkají transplantace naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Transplantace srdce

Více v kategorii Srdce, krevní oběh a cévy

Články na NZIP

 • Srdečně-cévní onemocnění a pohyb

  Kardiovaskulární onemocnění patří ve vyspělých zemích k nejčastějším příčinám úmrtí. Pravidelný pohyb pomáhá předcházet nemocem a zmírňovat negativní následky kardiovaskulárního onemocnění, pokud se již rozvinulo. To platí pro všechna onemocnění srdce a krevního oběhu, jako jsou infarkt myokardu, srdeční zástava, cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, vysoký krevní tlak, chronické srdeční selhání nebo angina pectoris. Při většině těchto onemocnění srdce, mozku nebo jiných orgánů jsou nedostatečně prokrveny tkáně, což je důsledkem částečného nebo úplného ucpání cév.

 • Hypertrofická kardiomyopatie

  Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je dědičné onemocnění, při kterém dochází ke zvětšení (hypertrofii) srdečního svalu. Může se objevit již v kojeneckém věku, ale obvykle příznaky nastupují až ve věku mezi 30 a 50 lety. Každý rok se vyskytnou dva až tři nové případy na 100 tisíc lidí. U mužů se vyskytuje častěji než u žen.

 • Srdeční selhání: léčba a rehabilitace

  Srdeční selhání je častým důvodem hospitalizace. V závislosti na příčinách srdeční selhání může, ale nemusí, být léčitelné. U nemocných, jejichž srdeční selhání je způsobeno nadměrnou konzumací alkoholu, se funkce srdce může vrátit k normálu, pokud se alkoholu úplně zdrží. Na srdeční selhání může mít pozitivní vliv také úspěšná léčba základního onemocnění, jež jej způsobuje. V mnoha případech je prospěšná nebo dokonce nutná následná rehabilitace.

 • Fakultní nemocnice Plzeň

  Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí.

Doporučené zdroje