Transplantace plic

Jaké jsou možnosti moderní medicíny a jakým způsobem lze pomoci člověku s vážnou nemocí? Co vše obnáší a kdy se k ní přistupuje? Jak dlouho trvá operace a jaké mohou nastat komplikace? Odpovědi a další informace, které se týkají transplantace plic, naleznete ve vybraných zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Transplantace plic

Více v kategorii Dýchací cesty a plíce

Články na NZIP

  • Sarkoidóza

    Sarkoidóza je systémové onemocnění, při kterém se v důsledku zánětlivých procesů objevují v těle postiženého člověka tzv. granulomy. Jedná se o nepříliš časté onemocnění, jehož příčiny vzniku zatím nejsou známy. Mimo jiné se předpokládá genetická predispozice, diskutuje se rovněž o vlivu různých vnějších faktorů.

  • Restriktivní kardiomyopatie

    Restriktivní kardiomyopatie (RCM) je v západních zemích velmi vzácná. Dochází při ní k zesílení nejvnitřnější stěny srdce (endokard) a k fibrotizaci (vznik vazivové, tedy nesvalové, tkáně spojené s tvorbou jizev) srdečního svalu spojené s jeho zvýšenou tuhostí. Toto onemocnění se vyskytuje u žen přibližně dvakrát častěji než u mužů. Formy RCM, které se vyskytují v Evropě, poměrně dlouho nezpůsobují žádné potíže. Jakmile ale začnou pacientovi způsobovat problémy, progrese onemocnění je často velmi rychlá.

  • Idiopatická plicní fibróza

    Idiopatická plicní fibróza (IPF) je onemocnění, které obvykle probíhá chronicky a vyskytuje se především u starších lidí. Plicní fibróza vede k remodelaci (přestavbě) plicní tkáně a k čím dál výraznější ztrátě plicních funkcí. V plicích se tvoří větší množství pojivové tkáně, která tvrdne a jizví se. Obtíže se často začnou projevovat až postupně, v pozdější fázi nemoci.

Doporučené zdroje