Schizofrenie

Zdroje věnované , příznakům, a léčbě . Dozvíte se také, které základní typy schizofrenie se v současné rozeznávají a jak se žije lidem, kteří se léči s tímto závažným .

Pokračujte na původní zdroj

Schizofrenie

Více v kategorii Schizofrenie

Články na NZIP

 • Schizofrenie: diagnóza a léčba

  Schizofrenie většinou probíhá v epizodách: tzv. ataky se střídají s relativně klidnými obdobími. Léčba spočívá jak v užívání léků, tak v psychosociálních opatřeních, jako je zejména psychoterapie a socioterapie.

 • Schizofrenie: co to je?

  Osoby postižené schizofrenií trpí poruchami myšlení, pocitů, chování (i motivace) a vnímání. Zvláštní mohou být i jejich pohybové návyky. Zasaženo je vnímání sama sebe (Kdo jsem? Jaký jsem?). Okolní realitu do jisté míry nevnímají jako skutečnou. Postižení se však nedomnívají, že jsou někým jiným nebo více osobami najednou, jako tomu je v případě mnohočetné poruchy osobnosti.

 • Závislost na lécích: stimulancia

  Člověk zneužívající stimulancia může být nápadně energický, podrážděný, mnohomluvný, s menší potřebou spánku a jídla a zornice mívá rozšířené. Stimulancia v léčebných dávkách, které se předepisují pacientům s ADHD, zvyšují schopnost soustředit se, sílu, společenskost, libido i náladu. Ve vyšších dávkách ale mohou naopak snížit schopnost soustředit se.

 • Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

  Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha, sídlí v Klecanech (Středočeský kraj). Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.