Zhoubné nádory slinivky břišní

Zdroje věnované , projevům, a možnostem léčby slinivky. Dozvíte se, jaká je funkce slinivky, proč je rakovina slinivky často odhalena až v pozdním stádiu a která další onemocnění mohou postihnout slinivku.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory slinivky břišní

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

  • Malnutrice u dětí

    Odhaduje se, že na světě trpí okolo 100 miliónů dětí mladších 5 let malnutricí (podvýživou). V rozvojovém světě jde o primární malnutrice způsobené nedostatkem výživy. V rozvinutých zemích pak jde zejména o sekundární malnutrice u ledvinových, kardiopulmonálních (srdečně-plicních), jaterních a nádorových onemocnění.

  • Káva

    Káva má prokazatelně řadu pozitivních účinků. Byl u ní exaktně popsán protinádorový účinek, ochranný účinek pro cévy (snížení endoteliální dysfunkce) a efekt bránící rozvoji cukrovky.

  • Zhoubné nádory a diabetes

    Diabetes (cukrovka) 1. typu je spojen s minimálním rizikem vzniku nádorů. V jedné studii byli sledováni diabetici 1. typu po dobu 20 let a nebyl zjištěn žádný zvýšený výskyt nádorů. Nedávno bylo prokázáno mírné zvýšení rizika nádorů slinivky břišní. U diabetiček 1. typu je popisována diabetická fibrózní mastopatie (zatvrdliny v prsou), jež často vede k opakovaným vyšetřováním prsou u diabetiček, riziko karcinomu však není pravděpodobně příliš vysoké.

Doporučené zdroje