Zhoubné nádory prsu

Zdroje věnované , , příznakům, a léčbě a po celkové či částečné .

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory prsu

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

 • Samovyšetření prsu

  Podle doporučení lékařů by každá žena přibližně od 25. roku věku měla každý měsíc provádět pravidelné samovyšetření prsu, neboť tak se nejlépe seznámí se strukturou svých prsů a bude schopna posoudit případné změny, pokud nějaké nastanou. Zaznamená-li si žena při samovyšetření prsů podezřelou změnu, měla by kontaktovat lékaře. Ženy s genetickou predispozicí ke zhoubným nádorům prsu by měly provádět samovyšetření již od 18. roku věku, a po konzultaci se svým gynekologem by měly pravidelně navštěvovat specializované pracoviště za účelem individualizovaných („na míru šitých“) preventivních vyšetření. Od 40. roku věku se ženy mohou zapojit do programu screeningu karcinomu prsu.

 • Rakovina prsu: co to je?

  Zhoubný nádor prsu je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u žen v České republice. Vysokou incidenci zhoubných nádorů prsu však mají všechny vyspělé země. Zhoubné nádory prsu vznikají – stejně jako všechny ostatní typy zhoubných nádorů – v důsledku narušené regulace buněčného dělení.

 • Nezhoubné nádory prsu

  U mnoha žen se v průběhu života objeví bulka v prsu. Nemusí se však nutně jednat o rakovinu prsu, protože existuje i mnoho nezhoubných nádorů. I když obvykle nepředstavují zdravotní riziko, ve některých případech se odstraňují. Obecně je třeba každé bulky zjistit, zda je benigní (nezhoubná) nebo maligní (zhoubná). Přesnou příčinu vzniku nezhoubného nádoru prsu v mnoha případech nelze určit. Předpokládá se, že většinou je spouštěčem hormonální nerovnováha, například v důsledku těhotenství, menopauzy či procesů souvisejícím se stárnutím. Zdá se, že do jisté míry hraje roli i dědičná predispozice.

 • Rakovina prsu: screeningový program

  Program screeningu karcinomu prsu funguje v České republice již od roku 2002, ale až v roce 2014 (po zahájení adresného zvaní) se stal plošným a celopopulačním. Teprve od ledna 2014 tak lze hovořit o systematickém a standardizovaném programu screeningu karcinomu prsu. Nejspolehlivější metodou, jak odhalit zhoubný nádor prsu ve velmi časném stadiu, je mamografie. Mamografický screening zvyšuje šanci pacientek na úplné uzdravení i na přežití.

Doporučené zdroje