Parkinsonova nemoc

Zdroje věnované příčinám, , projevům, a léčbě . Zjistíte, jakým způsobem je možné ovlivnit průběh nemoci a jaké metody pomáhají zvládat toto onemocnění.

Pokračujte na původní zdroj

Parkinsonova nemoc

Více v kategorii Parkinsonova nemoc

Články na NZIP

  • Registr nemocí z povolání

    Výskyt a složení nemocí z povolání se od roku 1991 sleduje v Národním registru nemocí z povolání (dále jen „registr“) [1], který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Do registru se hlásí každý případ uznané i ukončené nemoci z povolání, a to podle vyhlášky č. 373/2016 Sb. [2]

  • Nemoci z povolání: historie a současnost

    V roce 1700 vydal Dr. Ramazzini svou nejslavnější knihu De Morbis Artificum Diatriba (Pojednání o nemocech pracovníků), první komplexní pojednání o nemocech z povolání. Podrobně popsal zdravotní rizika dráždivých chemikálií, prachu, kovů a dalších abrazivních látek, s nimiž se pracovníci setkali v 52 profesích, a nemoci pracovníků ve 40 různých profesích.

Doporučené zdroje