Otravy

Zdroje věnované , , úmyslným či neúmyslným otravám a škodlivému záření. Najdete informace, které vám pomohou se lépe orientovat ve škodlivých látkách a jedech, se kterými se člověk setkává v běžném životě. K dispozici jsou i instrukce, které se týkají postupu při podezření, že došlo k otravě.

Pokračujte na původní zdroj

Otravy

Více v kategorii Úrazy, otravy a popáleniny

Doporučené zdroje

  • Popáleniny

    Zdroje věnované mechanismu vzniku, projevům, rozsahu, stupňům a léčbě popálenin. Získáte znalosti potřebné pro správné poskytnutí první pomoci při popálení a dozvíte se, jaké možnosti má současná medicína při léčbě následků poškození kůže teplem.

    Přejít na externí zdroj
  • První pomoc

    Co je první pomoc, jaké jsou její zásady a kde je možné se s nimi seznámit? Kdy je člověk ze zákona povinen poskytnout první pomoc? Jak postupovat při volání záchranné zdravotnické služby? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, najdete v uvedených zdrojích.

    Přejít na externí zdroj