Zhoubné nádory ledvin

Zdroje věnované nezhoubným a , zejména zhoubnému ledviny, , , příznakům, a léčbě nádorů ledvin.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory ledvin

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

  • Pohybová aktivita při onemocnění ledvin

    Postižení ledvin je poměrně časté, zvláště u diabetiků nebo pacientů s vyšším stupněm obezity a vysokým krevním tlakem. Není výjimkou, že se objeví již velmi brzy po diagnóze cukrovky. Onemocnění je zpočátku bezpříznakové, charakteristické jen zvýšenou hodnotu tzv. dusíkatých metabolitů (močovina a kreatinin) a přítomnosti bílkoviny v moči. Nicméně už v tomto stádiu je potřeba uzpůsobit nejen dietu ale i pohybovou aktivitu. Velkou chybou však je nehýbat se z obavy zhoršení postižení ledvin.

  • Obezita a onemocnění ledvin

    Obezita představuje rizikový faktor pro vznik onemocnění ledvin, stejně tak jako cukrovka nebo vysoký krevní tlak. U obézních jedinců musejí ledviny pracovat usilovněji a filtrovat více krve, než je běžné (dochází k tzv. hyperfiltraci), aby vyhověly metabolickým požadavkům těla při jeho vysoké hmotnosti.

  • Dieta u nemocí ledvin

    Diety byly velmi významnou součástí v péči o nemocné s chorobami ledvin, dnes jejich význam mírně poklesl. Ledviny jsou zatěžovány zejména nadměrným příjmem bílkovin nebo jejich nadměrným odbouráváním; je proto důležité udržet nemocného v dobrém stavu výživy, snížit nároky na funkci ledvin a přispět k úpravě vnitřního prostředí. Rovněž je třeba léčit přidružená onemocnění, jež onemocnění ledvin doprovázejí, jako je cukrovka a onemocnění kostí.

Doporučené zdroje