Mozková mrtvice

Zdroje věnované , příčinám, , příznakům, , léčbě a následkům . Najdete informace, jakým způsobem se postupuje a podává první pomoc v případě podezření na mrtvici. Také se dozvíte, jak probíhá po prodělané mrtvici.

Pokračujte na původní zdroj

Mozková mrtvice

Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

 • Cévní mozková příhoda: co to je?

  Cévní mozková příhoda vzniká následkem náhlého problému s krevním zásobením mozku. Výsledkem je, že nervové buňky (neurony) mozku nemají dostatek kyslíku ani živin a odumírají. Existuje několik mechanismů, které k této situaci mohou vést.

 • Cévní mozková příhoda a deprese

  Po CMP se pacientovi i jeho příbuzným často náhle změní život, a to nejen v důsledku fyzických postižení. V některých případech se mění i psychika pacienta. Náhlá ztráta schopností, pocity bezmoci nebo nejistoty ohledně budoucnosti mohou vést ke vzniku deprese. U pacientů po CMP je navíc často obtížné zjistit, zda je člověk po cévní mozkové příhodě pouze skleslý, nebo zda se u něj již rozvinula deprese. V každém případě je potřeba s psychikou pacienta pracovat a depresím předcházet nebo – pokud se již vyvinuly – je léčit.

 • Cévní mozková příhoda: prevence

  Cévní mozková příhoda může postihnout prakticky kohokoli bez ohledu na věk. CMP totiž není příznakem stáří, jak se mnozí lidé domnívají. Ačkoli riziko se s věkem zvyšuje, nízký věk ještě neznamená, že člověka nemůže CMP postihnout. Roli hrají také dědičné faktory: zvýšené riziko CMP mají lidé, jejichž blízcí pokrevní příbuzní prodělali mozkovou mrtvici.

 • Akutní cévní mozková příhoda: co to je?

  Při CMP platí, že nic není v tuto chvíli tak důležité jako čas. Každá minuta poruchy prokrvení v mozku nebo krvácení do mozku jej poškozuje. Čím dříve je zahájena léčba, tím vyšší má pacient šanci na přežití mrtvice a záchranu mozkových buněk, a tím i na co nejúčinnější prevenci vážného poškození mozku. Diagnostika a akutní léčba mrtvice proto vždy znamenají závod s časem. Nejzazším limitem pro optimální zahájení léčby jsou čtyři a půl hodiny od prvních známek ischemické cévní mozkové příhody.

Doporučené zdroje