Leukemie

Zdroje věnované vzniku, , příznakům, průběhu, a léčbě u dětských i dospělých pacientů. Najdete rovněž informace, které se týkají v a .

Pokračujte na původní zdroj

Leukemie

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

 • Deprese: možnosti léčby a prevence recidivy

  Depresi člověk nemusí jen bezmocně přihlížet: existují různé možnosti léčby tohoto duševního onemocnění. V akutních případech může být nutná hospitalizace, někdy však může pomoci i pobyt v denním stacionáři nebo rehabilitační pobyt. V závislosti na situaci se léčba soustředí na zmírnění příznaků nebo na prevenci recidivy. K dalším cílům léčby se řadí zlepšení, udržení nebo znovuzapojení do společenského i pracovního života. Během léčby – a zvláště pak během akutní léčby – by měl lékař opakovaně vyhodnocovat, zda je stávající léčba pro pacienta vhodná nebo zda je potřeba ji upravit.

 • Rakovina prsu: léčba

  Po potvrzení diagnózy zhoubného nádoru prsu dostane pacientka čas na rozmyšlenou, ve které nemocnici podstoupí počáteční léčbu. Operace zhoubných nádorů prsu se provádějí za hospitalizace v komplexních onkologických centrech. Navazující léčba může probíhat zčásti za hospitalizace, zčásti ambulantně. Léčba zhoubného nádoru prsu obvykle začíná operací. Nejdůležitějším léčebným opatřením je úplné odstranění nádoru z prsu, čehož lze dosáhnout pouze prostřednictvím operace. Po operaci většinou následuje radioterapie a/nebo medikamentózní léčba. Společným cílem všech léčebných opatření je zastavit růst zhoubného nádoru a zabránit jeho dalšímu šíření v těle.

 • Závislost na alkoholu: léčba

  Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře) nebo rezidenčně (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

 • Úzkostné poruchy: léčba

  Léčba úzkostných poruch je založena na dvou hlavních pilířích, kterými jsou psychoterapie a medikamentózní léčba. Léky se nasazují především v případech středně těžké nebo těžké úzkostné poruchy. Pokud má porucha obzvláště těžký průběh, může být nutná i hospitalizace nebo rehabilitace.

Doporučené zdroje