Syndrom karpálního tunelu

Zdroje věnované příčinám, projevům, a léčbě . Kde se nachází karpální tunel a jaká je jeho stavba? Kteří lidé tímto trpí, kdy je možné jej klasifikovat jako a jaký režim je doporučován po operaci karpálního tunelu? Nejen těmito otázkami se zabývají uvedené příspěvky.

Pokračujte na původní zdroj

Syndrom karpálního tunelu

Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

  • CHOPN: rizikové faktory a prevence

    CHOPN může mít různé příčiny. Jedním z hlavních rizikových faktorů je kouření, k dalším patří trvale působící škodlivé vlivy, například znečištěné pracovní nebo životní prostředí. Určitou roli hrají i určité genetické dispozice.

  • Raynaudův syndrom (Raynaudův fenomén)

    Zúžení krevních cév ve stresu nebo v chladu je přirozenou ochrannou reakcí těla. Při Raynaudově fenoménu však na tyto podněty reagují periferní krevní cévy (cévy prstů na rukou či nohou, kolena, špička nosu, uši, jazyk nebo bradavky) příliš intenzivně. To vede k náhlému, obvykle bolestivému, zúžení tepen.

  • Co je nemoc z povolání?

    Nemoci z povolání vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Zároveň musí být tato nemoc uvedena v seznamu nemocí z povolání a musí být splněny podmínky, které jsou v seznamu pro tuto nemoc uvedené. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava chemickými látkami.

Doporučené zdroje