Diabetická noha

Zdroje věnované , příčinám, projevům, a léčbě nohy. Co se rozumí pod pojmem diabetické nohy a proč může způsobit ohrožení na životě? Z jakého důvodu je důležitá vhodně zvolená obuv a péče o a nehty na nohou? Díky vybraným příspěvkům se dozvíte, jak správně pečovat o nohy nejen při onemocnění .

Pokračujte na původní zdroj

Diabetická noha

Více v kategorii Diabetes (cukrovka)

Články na NZIP

 • Speciální diabetické diety

  Diabetes 2. typu i diabetes 1. typu často koinciduje s dalšími složkami metabolického syndromu a u obou typů cukrovky se vyskytují komplikace. Nemocný pak musí současně držet diabetickou dietu i s ohledem na některá další onemocnění.

 • Obezita a cukrovka

  S obezitou častěji souvisí i určitá onemocnění, které se v učených knihách ukrývají pod pojmem metabolický syndrom. Jedním z nich je cukrovka neboli diabetes. Existují dva typy cukrovky, přičemž cukrovka 2. typu se u obézních vyskytuje 6× častěji než u štíhlých jedinců.

 • Diabetická retinopatie

  U pacientů s cukrovkou (diabetem) se může v důsledku chronicky zvýšené glykemie postupně vyvinout tzv. mikroangiopatie, což je odborný název pro poškození nejmenších cév v sítnici. Postižený člověk zpočátku často vůbec nezaznamená sebemenší problém.

Doporučené zdroje

 • Diabetická neuropatie

  Co je příčinou diabetické neuropatie, jaké jsou její projevy a proč je důležité, v případě objevení příznaků této komplikace diabetu, neprodleně navštívit lékaře? Která vyšetření jsou potřebná pro určení diagnózy diabetické neuropatie a v čem spočívá její léčba? Odpovědi na otázky včetně dalších informací, které se týkají jmenovaného zdravotního problému naleznete v uvedených příspěvcích.

  Přejít na externí zdroj
 • Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

  Diabetická retinopatie představuje závažnou vaskulární komplikaci diabetu vedoucí ke vzniku slepoty. Určitý stupeň diabetické retinopatie postihuje až 45 % pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu, a navíc asi polovina pacientů s diabetickou retinopatií má současně makulární edém. Vyšetření očního pozadí jednou ročně je již zavedeno v doporučených postupech dispenzarizace pacientů s diabetem, ale toto vyšetření neabsolvuje asi 40 % pacientů. Pilotní projekt zavádí vyšetření očního pozadí bez mydriázy přímo v ambulanci dispenzarizujícího lékaře prostřednictvím sítnicové kamery. Snímky budou elektronicky odesílány k centrálnímu vyhodnocení oftalmologem. Cílem projektu je zvýšit účast pacientů s diabetem na sekundárním screeningu diabetické retinopatie, snížit riziko její progrese a minimalizovat rizika ztráty zraku.

  Přejít na externí zdroj
 • Diabetická retinopatie

  Zdroje věnované příčinám, rizikovým faktorům, diagnostice a léčbě diabetické retinopatie. Příspěvky přinášejí poznatky, které se týkají očních komplikací u diabetu, zejména změn na sítnici a významu vyšetření očního pozadí.

  Přejít na externí zdroj
 • Diabetes mellitus 1. typu

  Zdroje věnované příčině, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě cukrovky 1. typu, která vzniká zejména v dětském věku. Pozornost je zaměřena také na měření hladiny krevního cukru, aplikaci inzulínu, diabetickou dietu, životosprávu a denní režim diabetika.

  Přejít na externí zdroj