Demence

Zdroje věnované příčinám, příznakům a . Najdete praktické rády, jak komunikovat s osobou trpící demencí a co obnáší péče o takto postiženou osobu.

Pokračujte na původní zdroj

Demence

Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

 • Péče o pacienta s demencí – jak nemocného zastupovat

  Demence působí postupný zánik orientace v praktických záležitostech i degradaci „zdravého úsudku“, který nás za běžných podmínek chrání před nerozumnými rozhodnutími, jaká by poškodila naše zájmy. Nemocný často není schopen své zájmy zodpovědně hájit, proto je třeba i vhodně využít zákonem nabízených nástrojů k jeho ochraně.

 • Dementia I.O.V., z.ú.

  Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence). Organizace se zaměřuje především na organizování odborných diskusí, odborných vzdělávacích akcí i neformálního vzdělávání, konzultačních a osvětových aktivit.

 • Demence: různá stadia

  V průběhu onemocnění demencí se rozsah kognitivních poruch zvyšuje. Kromě toho narůstá i nutnost podpory pacienta v běžných každodenních činnostech a potřeba péče. Mění se rovněž příznaky onemocnění. Stupně demence se často dělí podle průběhu onemocnění na tři stupně závažnosti, a to podle ztráty samostatnosti a schopnosti komunikovat.

 • Péče o pacienta s demencí – podpora nemocného v rozhodování

  Je velmi důležité podporovat člověka s demencí v tom, aby činil vlastní rozhodnutí. Stejně jako všichni ostatní mají i lidé s demencí právo podílet se na rozhodnutích, která se týkají jejich života. S postupujícím onemocněním se však rozhodování může stávat obtížným, což někdy vede k tomu, že veškerá rozhodnutí za nemocného převezmou příbuzní. Dokud je to možné, měl by nemocný rozhodovat samostatně, i když časem třeba jen v dílčích záležitostech. 

Doporučené zdroje

 • Syndrom karpálního tunelu

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě syndromu karpálního tunelu. Kde se nachází karpální tunel a jaká je jeho stavba? Kteří lidé tímto syndromem trpí, kdy je možné jej klasifikovat jako nemoc z povolání a jaký režim je doporučován po operaci karpálního tunelu? Nejen těmito otázkami se zabývají uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj
 • Mozková mrtvice

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice, léčbě a následkům mrtvice. Najdete informace, jakým způsobem se postupuje a podává první pomoc v případě podezření na mrtvici. Také se dozvíte, jak probíhá rehabilitace po prodělané mrtvici.

  Přejít na externí zdroj