Cholesterol

Zdroje věnované úloze v našem těle, zdravotním rizikům, která přináší vysoká hladina cholesterolu v , vlivu stravy na hladinu cholesterolu a radám, které se týkají stravování.

Pokračujte na původní zdroj

Cholesterol

Více v kategorii Srdce, krevní oběh a cévy

Články na NZIP

 • Dieta u dyslipidemií – úvod

  Dyslipidemie (neuspokojivá hodnota cholesterolu v krvi, konkrétně zvýšení celkového cholesterolu, „zlého“ LDL-cholesterolu, mírný pokles „hodného“ HDL-cholesterolu a vyšší hladina triglyceridů) neboli dyslipoproteinemie, tedy nemoci s odchylkami krevních hladin tuků, dříve označované jako hyperlipoproteinemie, jsou jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy. Dnes se upřednostňuje název dyslipidemie, neboť při jejich projevech se vždy nejedná o zvýšení, ale někdy o snížení některých frakcí lipidů a také o kvalitativní změny.

 • Pohybová aktivita a zvýšená hladina tuků (dyslipidemie)

  Zvýšená hladina tuků, především cholesterolu je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy (kornatění tepen), resp. infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Přestože nejefektivnější pro snížení rizik je léčba tzv. statiny, které zabraňují tvorbě cholesterolu. Většina cholesterolu je totiž v organismu vytvářena. Nicméně je třeba rozlišovat dva typy cholesterolu: tzv. „hodný“ HDL-cholesterol a „zlý“ LDL-cholesterol, jehož zvýšená hladina je rizikem.

 • Obezita a zvýšená hladina tuků (dyslipidemie)

  Role obezity u zvýšené hladiny tuků se je nasnadě. U obézních dojde prakticky vždy ke zhoršení již existující poruchy metabolismu tuků. Porucha metabolismu tuků má vliv na celkové naše kardiovaskulární riziko. Hodnoty nemusí být nijak zarážející a donebevolající, naopak.

 • Steroly

  Steroly jsou v přírodě rozšířené, biologicky důležité látky. Ve formě cholesterolu se nacházejí v potravinách živočišného původu. Existují individuální rozdíly ve vstřebávání cholesterolu ze stravy. Nejsilnějším dietním faktorem hladiny krevního cholesterolu je obsah nasycených mastných kyselin (SMK), vlastní obsah cholesterolu v dietě má menší význam. Zvýšený příjem obou těchto živin zvyšuje hladinu LDL-cholesterolu. Vztah cholesterolu k ateroskleróze (kornatění tepen) je blíže popsán v článku Dieta v prevenci a léčbě aterosklerózy.

Doporučené zdroje