Bipolární porucha

Zdroje věnované příčinám, projevům, a léčbě (dříve ). Příspěvky se zaměřují na jednotlivé cykly onemocnění a přinášejí různá doporučení, kterými je možné, vedle odborné pomoci, pozitivně ovlivnit léčbu.

Pokračujte na původní zdroj

Bipolární porucha

Více v kategorii Deprese a bipolární porucha

Články na NZIP

 • Bipolární porucha: příznaky a diagnóza

  Bipolární porucha se vyznačuje manickými, hypomanickými a depresivními epizodami. Při nich nálada přeskakuje z „rozjásané až do oblak“ až na „k smrti sklíčenou“. Akutní léčba se zaměřuje na zmírnění depresivních, manických, popř. hypomanických příznaků. Dlouhodobým cílem je omezení dalších epizod, resp. zabránění těmto epizodám.

 • Bipolární porucha: léčba

  Akutní léčba se zaměřuje na zmírnění depresivních a (hypo)manických příznaků. Cílem dlouhodobé léčby je omezení dalších symptomatických epizod, popř. zabránění těmto epizodám. Ve většině případů se kombinuje medikamentózní léčba s psychoterapií.

 • Deprese: možnosti léčby a prevence recidivy

  Depresi člověk nemusí jen bezmocně přihlížet: existují různé možnosti léčby tohoto duševního onemocnění. V akutních případech může být nutná hospitalizace, někdy však může pomoci i pobyt v denním stacionáři nebo rehabilitační pobyt. V závislosti na situaci se léčba soustředí na zmírnění příznaků nebo na prevenci recidivy. K dalším cílům léčby se řadí zlepšení, udržení nebo znovuzapojení do společenského i pracovního života. Během léčby – a zvláště pak během akutní léčby – by měl lékař opakovaně vyhodnocovat, zda je stávající léčba pro pacienta vhodná nebo zda je potřeba ji upravit.

 • Rakovina prsu: léčba

  Po potvrzení diagnózy zhoubného nádoru prsu dostane pacientka čas na rozmyšlenou, ve které nemocnici podstoupí počáteční léčbu. Operace zhoubných nádorů prsu se provádějí za hospitalizace v komplexních onkologických centrech. Navazující léčba může probíhat zčásti za hospitalizace, zčásti ambulantně. Léčba zhoubného nádoru prsu obvykle začíná operací. Nejdůležitějším léčebným opatřením je úplné odstranění nádoru z prsu, čehož lze dosáhnout pouze prostřednictvím operace. Po operaci většinou následuje radioterapie a/nebo medikamentózní léčba. Společným cílem všech léčebných opatření je zastavit růst zhoubného nádoru a zabránit jeho dalšímu šíření v těle.

Doporučené zdroje